BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC - XÓA MÙ CHỮ HÀ NỘI

Hiện tại hệ thống PCGD-CMC của TP Hà Nội đã chuyển năm làm việc sang 2017-2018.

- Từ 09/10/2017 các đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu năm 2017-2018.

- Dữ liệu năm 2016-2017 sẽ chỉ xem được dữ liệu, không chỉnh sửa và thêm mới được.

Trân trọng thông báo!

Quên mật khẩu ?          Đăng nhập

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu.


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu: Hãy nhập chính xác địa chỉ Email và tài khoản của bạn theo mẫu trên, chọn "Gửi lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email này. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản Email để nhận mật khẩu mới.