BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÔNG BÁO:

Để phục vụ mục đích quản lý tại Sở Hà Nội, hệ thống sẽ tạm khóa việc cập nhật dữ liệu của toàn bộ các đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy các đơn vị dừng nhập dữ liệu trên hệ thống, các công việc khác như xem dữ liệu, xuất báo cáo,...vv các đơn vị vẫn có thể đăng nhập hệ thống và thực hiện bình thường.

Trân trọng!


Quên mật khẩu ?          Đăng nhập

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu.


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu: Hãy nhập chính xác địa chỉ Email và tài khoản của bạn theo mẫu trên, chọn "Gửi lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email này. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản Email để nhận mật khẩu mới.