Vietec.,Corp trân trọng thông báo về việc nâng cấp hệ thống PCGD như sau:

Căn cứ vào thông tư 07/2016/TT-BGDĐT hệ thống PCGD nâng cấp và thay đổi hai nội dung chính.

-         Thay đổi dữ liệu khuyết tật đầu vào (file excel đầu vào) của đối tượng khuyết tật xem hướng dẫn Tại đây hoặc vào Trợ giúp->Sổ tay

-         Thay đổi cách nhập đối tượng trái tuyến chi tiết xem hướng dẫn Tại đây hoặc vào Trợ giúp-> Nhập trái tuyến

Trân trọng Cảm ơn sự hợp tác của Quý Thầy/Cô!
Quên mật khẩu ?          Đăng nhập

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu.


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu: Hãy nhập chính xác địa chỉ Email và tài khoản của bạn theo mẫu trên, chọn "Gửi lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email này. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản Email để nhận mật khẩu mới.